Livet i en filterboble

Mennesker er lett påvirkelig og vi blir stadig eksponert for digital informasjon. Informasjonen vi etterlater oss på internett vil ha verdi til noen. I dette blogginnlegget vil jeg komme nærmere inn på hva begrepene filterbobler og et ekkokammer er, hvordan det foregår, samt hvilke konsekvenser det har for samfunnsutviklingen. Filterbobler … Fortsett å lese Livet i en filterboble