Enkel innføring i blokkjeder og kryptovaluta

I dette innlegget vil jeg blant annet prøve å forklare hva blokkjeder og kryptovaluta er, negative aspekter og til slutt vil jeg komme innom bruksområdene. Dette er et tema som ikke veldig lett å forstå med det første, men jeg vil gjerne prøve å forklare dette på en forståelig måte. 

Bilde av mmi9 hentet fra Pixabay 

Hva er blokkjeder og kryptovaluta? 

En blokkjede er en “digital regnskapsbok” som muliggjør å registrere, spore og synliggjøre alt av digitale transaksjoner. En blokkjede lagrer data i blogger som linkes til hverandre ved kryptografi. Kryptografi er prinsipper og teknikker for å skjule informasjon, av den grunn at de(n) som er autorisert har muligheten til å avsløre innholdet. I dag har de fleste sikkert hørt om kryptovalutaen Bitcon, som er den mest kjente bruken av blokkjeder. 

Blokkjede kan stå i mot endringer av data som er lagret i “regnskapsboken”. Dette kommer av at data som er allerede lagret, ikke kan endres igjen uten å endre alle data som er lagret i etterkant. Dette er veldig vanskelig å gjennomføre i praksis. Dette fører til at blokkjeder er spesielt godt egnet i situasjoner hvor det er manglende tillit til de som administrerer data. 

Ordet blokkjedet kommer av at kjeden er bygget opp av transaksjoner arrangert i sammenhengende blokker. Vi kan begynne med å si at en blokkjede alltid starter med en “foreldre blokk”, og her vil det samles data. Dette er data som kan inneholde mye forskjellig, men typisk for data som lagres vil være finansielle transaksjoner. Eksempelvis “Tom gir 30 000,- til Jens”. For når en bestemt mengde slike data er registrert, vil selve blokken bli produsert. Nedenfor vil jeg linke til en video som forteller litt om blokkjeder på en ganske enkel måte. 

Bitcoin

Den første implementasjonen av en blokkjede ble gjennomført av Satosho Nakamoto i 2008, gjennom en utvikling av bitcoin. Satosho Nakamoto er et pseudonym, og i dag er det ingen som vet hvem som står bak identiteten. Bitcoin er er veldig stor grunn til at generelle blokkjeder er popularisert. På flere universiteter i dag er blokkjedeteknologi et svært viktig forskningsområde. Flere steder i verden, blant annet Norge er nå i en fase hvor det vurderes om bloggkjedeteknologi kan effektivisere arbeidsprosesser og legge grunnlag for nye forretningsmuligheter. Kryptovaluta og blokkjeder åpner muligheten for å veksle ulik verdier mellom enkeltindivider over hele verden, like enkelt som vi allerede kan utveksle bilder og meldinger.  

Etter at Bitcoin ble populært har det kommet utrolig mange andre kryptovalutaer, hvor mange av dem bare er spekulative kopier. Det finnes i dag noen gode alternativer med positive egenskaper. I dag er Bitcoin den sikreste og konservative blokkjeden. Hensikten er å motstå hacking fra nasjonalt nivå og større summer i kryptovaluta bør dermed holdes på Bitcoin. Sikkerheten krever et høyt energiforbruk som fører til Bitcoin kan kun håndtere ca 5 transaksjoner per sekund. 

Negative aspekter 

Med alt av ny teknologi vil det også komme en rekke negative aspekter med kryptovaluta og blokkjedeløsninger. For eksempel så kan personer misbruke kryptovaluta for å omgå regulering og til å gjennomføre betaling for ulovlige varer og tjenester. Dette skjer allerede på dypnettet og mørke nettet (deep web & dark web). Bitcoin er et konkurrerende pengesystem og kan dermed svekke sentralbankens, samt myndighetenes kontroll. Om dette er positivt eller negativt er opp til hver enkelt person å bedømme. 

Bruksområder

Tillit har mye å si når det kommer til blokkjeder. Blokkjeder kan erstatte sentraliserte databaser hvor graden av tillit til den sentrale administratoren er svært lav. Det kan bli annet brukt innen smarte kontrakter. Dette ved hjelp av avtaler som gjennomføres automatisk uten menneskelig interaksjon. 

Disse kontraktene må derfor inneholde betingelser som må være på plass for at kontrakten skal oppfylles. I dette tilfellet kan vi bruke leie av en bolig. En person som leier må overføre penger til personen som leier ut boligen. Når pengene er overført til utleier, vil den smarte kontrakten automatisk overføre kode til leietaker som tas i bruk for å åpne inngangsdøren til boligen. Ved hjelp av den slik metode vil den smarte kontrakten automatisere utleieprosessen. 

Jeg vil gjerne konkludere med at kryptovaluta og blokkjedeløsninger har kommet for å bli. I dag satser store aktører mye penger på å bygge ut nye løsninger. Allerede er Bitcoin i stor vekst som både investeringsobjekt og som betalingsinstrument. Det ingen som kan si hvordan dette vil se ut i fremtiden men det tyder sterkt på at det finansielle systemet står overfor en stor endring. 

Kilder

https://snl.no/kryptografi

https://snl.no/blokkjede

https://www.magma.no/bitcoin-og-blokkjede-en-introduksjon

https://snl.no/offentlig-nøkkelkryptografi

Én reaksjon på “Enkel innføring i blokkjeder og kryptovaluta

  1. Nina Magnussen Svar

    Du skriver et veldig godt innlegg, og jeg synes det spesielt var interessant at du tok frem negative aspekter som omhandler reguleringer. Veldig bra! Men det som er veldig synd, er at du ikke viser noen referanser i løpende tekst. Dette er veldig viktig, spesielt når det er et faglig innlegg som dette. Hvis du får inn dette, så blir det her veldig bra 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *