Hennes og Mauritz – endring i moteindustrien?

I modulen sosial kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv med foreleser Cecilie Staude i faget digital markedsføring er i gang. For dette emnet skal vi skrive en gruppeeksamen om en selvvalgt virksomhet. Vår gruppe landet på klesgiganten Hennes & Mauritz, som det kommer til å handle mer om på denne bloggen i tiden som kommer. For å kick-starte dette blogginnlegget vil jeg ta utgangspunktet i Hennes & Mauritz, og hvilket av FNs 12 bærekrafsmål jeg opplever som mest bransjerelevant og hvorfor. 

Men først, hva er egentlig bærekraftig utvikling?

FN definer det som; «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Diskusjonen rundt bærekraft har aldri vært større enn i dag. Vi har bare en klode med begrenset mengde ressurser og en felles interesse å ta vare på den. For å kunne skape bærekraftig utvikling er verdenssamfunnet nødt til å jobbe på tre områder; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

Skjermbildet hentet fra FN.no (FNs 17 bærekraftsmål)

Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å oppnå FNs bærekraftsmål. Et næringsliv som er velfungerende og ansvarlig vil bidra til bærekraftig utvikling gjennom verdi- og jobbskapning, samt med nye løsninger på globale utfordringer. Dog kan virksomheter også medvirke til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. H&M som er verdens tredje største klesprodusent og etisk handel Norge-medlem, mener de vil lede an kampen for en grønnere moteindustri. Dette er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, derfor skal jeg nå komme nærmere inn på hvordan H&M stiller seg til FNs bærekrafsmål. 

Hvilke bærekraftsmål er mest bransjerelevant for Hennes & Meuritz?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftmål inkluderer 17 mål og 169 delmål som dekker tre dimensjoner: økonomisk utvikling, sosial inkludering og miljømessig beskyttelse. Disse målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

FNs bærekraftsmål nr.12 – Ansvarlig forbruk og produksjon innebærer å gjøre mer med mindre resurser. I dagens samfunn forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden, derfor mener jeg at dette målet vil være relevant for en klesgigant som H&M. Vanessa Rothchild som er bærekraftleder i H&M, har som mål å lage nye produkter av anfall etter forbruk. Videre forteller prosjektleder for bærekraft Thea Kjendlie, at h&m-group har en klar ambisjon om å bli sirkulære, altså en forretningsmodell hvor mote aldri går ut av kretsløpet, og den blir gjenbrukt og resirkulert. Overforbruk har lenge vært en stor utfordring, og det er først nå H&M kanskje har funnet løsningen på det. Rothschild mener at kunstig intelligens kan være en stor del av løsningen. 

Miljøversting

Motebransjen har lenge blitt ansett som en miljøversting, dette ved bruk av naturresurser og billig arbeidskraft. Tekstiler utgjør en betydelig del av den globale miljøbelastningen.

Rapporten «Measuring Fashion: Insights from the Environmental Impact of the Global Apparel and Footwear Industries» anslår at klær er ansvarlig for 6,7% av de globale menneskeskapte CO2 utslippene, men sko står for 1,3%. 

Det er ingen tvil om at H&M har tatt på seg rollen om endring i moteindustrien. Selv om de mener at de både gjør og vil gjøre verden mer bærekraftig er det ikke mye informasjon om hva de faktisk gjør. Både i dag og tidligere har flere kleskjeder fremstått som grønnere og bærekraftige, samt redusert svinn og overforbruk. I hvert fall på papiret. I 2015 ble det kjent at H&M i Danmark systematisk brant tonnevis med usolgte klær, til tross for at de forsikret om det motsatte. I snitt ble det destruert 12 tonn med klær hvert år, samtidig som de profilerte seg som bærekraftige. Mer om denne saken kan du lese her.

FNs bærekraftsmål nr.8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst innebærer å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. H&M ønsker at alle som er involvert i produksjonen skal ha en trygg, rettferdig og likeverdig arbeidsplass. Problemer kan oppstå ettersom H&M ikke eier fabrikkene som lager klærne deres. Derfor har H&M som mål å forsikre seg om at verdiene deres blir respektert hele veien, i hvert eneste land og leverandør. For å kunne gjøre dette må alle leverandører skrive under på H&Ms Sustainability Commitment. Dette innebærer standarder med blant annet rettferdig lønn, gode arbeidsforhold, dyrevelferd etc. For å forsikre som om at leverandørene overholder avtalen følges det opp av jevnlige kontroller av ansatte med miljøansvar. 

Oppsummering

H&M har tidligere blitt kritisert for grønnvasking med markedsføringen av Conscious-kolleksjonen, der de gir inntrykk for å være bærekraftig og miljøvennlig. For at H&M skal kunne oppnå FNs bærekraftsmål innenfor planetens tålegrenser er det nødt til å gjennomføre en omfattende omlegging til en sirkulær og bærekraftig økonomi. Om dette skal være mulig må myndighetene, selskapets investorer og andre mennesker vite hva selskapet gjør.   

Kilder

https://www.framtiden.no/201908207460/aktuelt/moteindustrien-er-en-miljoversting.html

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://etiskhandel.no/article/motebransjen-tar-baerekraftige-grep/

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

https://www2.hm.com/no_no/hm-sustainability/lets-change.html/fair

https://hmgroup.com/sustainability/standards-and-policies/sustainability-commitment/

https://www.nrk.no/kultur/hennes-_-mauritz-tatt-med-buksene-nede-i-danmark-1.13733993

https://melkoghonning.no/hm-refs-forbrukertilsynet/

https://www.dagsavisen.no/debatt/2017/10/19/de-styggeste-selskapene-bruker-mest-sminke/

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst

http://ceciliestaude.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *