Viktigheten av å verne regnskogen

I dette blogginnlegget vil jeg komme nærmere inn på hvorfor det er viktig å bevare regnskogen. I dag finnes det flere typer regnskog, men i dette innlegget vil jeg avgrense det til tropisk regnskog. Det finnes massevis av grunner til å ta vare på regnskogen, men tre av det mest elementære grunnene er: 

  1. For å hindre klimaendringer
  2. For å bevare mangfoldet 
  3. Bevare livsgrunnlaget til millioner av mennesker 

Uten regnskogen vil det føre til fatale konsekvenser for livet på jorda. Regnskogen har blant annet stor betydning for klima. 

Bildet er tatt av Erik Karits fra Pixabay 

Klima

Det er ingen hemmelighet at høye klimautslipp fører til at klimaet endrer seg. Økningen av temperaturen de siste femti årene har ført til store konsekvenser for mennesker og natur. Denne tørken har ført til at flere millioner på flukt. Hvis temperaturen fortsetter å stige, vil det føre til at lidelsene til både mennesker og dyr blir betydelig større. 

Naturmangfold

I regnskogene finnes det utrolig mye planter og dyr enn noen andre områder i verden. Regnskogene blir også sett på som et enormt økosystem, og artene som lever i den er avhengig av hverandre. Økosystemet fungerer optimalt når skogen får stå uberørt. Når skogen forsvinner, blir også artene borte. Små inngrep kan føre til store konsekvenser for naturmangfoldet. Dette kommer av at det finstilte økosystemet kommer i ubalanse.

Mennesker

Bildet er tatt av Hans Schwarzkopf fra Pixabay 

I dag bor det omtrent 260 millioner mennesker i regnskogene. Disse menneskene er avhengig av resursene i regnskogen, eksempelvis som vann, mat brensel og medisiner. Rundt 60 millioner urfolk bor i regnskogen. Disse urfolkene har sin egen kultur som skiller seg fra resten av befolkningen. Folket har sterke sosiale, kulturelle og spirituelle bånd knyttet til skogen. Konsekvensene av at regnskogen blir ødelagt for urfolkene er store. De mister blant annet levebrødet sitt og deler av kulturen og identitet. 

Det er flere enn bare menneskene som bor i skogen som er avhengig av den. Opp mot en milliard mennesker er avhengig av skogens økosystem i sin hverdag. I skogen finnes det mat, ulike materialer og ingredienser til medisiner. Land som inneholder mye regnskog, er u-land uten velfungerende velferdstjenester. En stor del av befolkningen lever av det dyrker selv og hva som finnes i naturen. Skulle skogen forsvinne, vil menneskene ende opp uten et sikkerhetsnett ved at tilgangen til mat og materialer blir borte. Mennesker som i utgangspunktet er fattige blir enda fattigere som følge av avskoging. 

Det er ikke for sent å ta grep

Det å skulle redde regnskogen er en stor oppgave, men ikke umulig. Her er noen eksempler på det:

  1. Brasil har tatt grep om hvordan regnskogen kan reddes. De reduserte avskogingen med 85% fra 2004 til 2012.  
  2. Palmeoljeselskaper har tidligere blitt sterkt kritisert, men nå vil flere av selskapene slutte å ødelegge regnskogen.  
  3. I dag er det blitt innført en midlertidig hogstsans i både Indonesia og Kongo. I Indonesia har avskogingen gått betydelig ned som følge av at landet i årevis har bygget opp sterkere beskyttelse for skogen i lovverket.  

Kilder

https://snl.no/utviklingsland

https://snl.no/urfolk

https://www.fn.no/tema/klima-og-miljoe/regnskog

https://snl.no/økosystem

https://www.regnskog.no/no/om-regnskogen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *