Livet i en filterboble

Mennesker er lett påvirkelig og vi blir stadig eksponert for digital informasjon. Informasjonen vi etterlater oss på internett vil ha verdi til noen. I dette blogginnlegget vil jeg komme nærmere inn på hva begrepene filterbobler og et ekkokammer er, hvordan det foregår, samt hvilke konsekvenser det har for samfunnsutviklingen. Filterbobler…

les mer

Miljøbølgen i fokus

Plattformentjenesten Tise  Tise er en norsk app for salg av brukte og nye klær og interiørartikler. Den ble startet av gründerne Eirik Frøyland Rime og Axel Franck Næss i 2014, og lansert i februar 2016. Forretningsideen til Tise er å utvikle en sosial tjeneste som gjorde kjøp og salg av brukte…

les mer